jelmer alberts

Blog

Brussel kan ook zonder U

23 Jun 2011

Brussel kan ook zonder u

Een paar weken geleden gaf ik college op universiteit Nyenrode over mijn werk in Brussel, aan deelnemers van de MBA-opleiding. Dat doe ik regelmatig, niet alleen omdat het me dwingt weer eens goed over mijn eigen werk na te denken, maar vooral omdat me opvalt dat nog niet iedereen beseft hoe belangrijk het is om in gesprek te komen met politici en wetgevers.

Een bedrijf kan van de één op de andere dag te maken krijgen met nieuwe regels die de hele bedrijfsvoering overhoop halen zonder dat het bedrijf dat heeft zien aankomen. Laat staan dat het de negatieve effecten heeft kunnen verminderen door de beleidsmakers daar tijdig op te wijzen.

Stelt u zich maar eens voor dat u vandaag out of the blue te horen krijgt dat u binnen een week een nieuw pakket regels dient te implementeren, dat luistert naar de naam Solvency 2. Dat kan dus niet. Daarom neemt het Verbond de belangenbehartiging in Brussel serieus en ben ik daar wekelijks te vinden. De Europese Commissie werkt momenteel aan een groot aantal wetgevingsinitiatieven die directe invloed hebben op verzekeraars, zoals Solvency 2, regels voor pensioenaanbieders en plannen voor een belasting voor financiële instellingen. Het is dus zaak er bovenop te zitten. En het mooie is dat er sprake is van een wisselwerking: ambtenaren en politici staan open voor dialoog met de markt waarvoor zij die regels schrijven.

Sterker nog: ze hebben die informatie hard nodig. Zo telt de Europese Commissie ongeveer 37.000 ambtenaren die beleid maken voor de 500 miljoen inwoners van de Unie. Ter vergelijking: Nederland telt zo’n 140.000 rijksambtenaren op 16 miljoen inwoners. Van die 30.000 Brusselse ambtenaren werken er slechts 15 voor de Unit ‘Insurance and Pensions’ die verantwoordelijk is voor verzekeringswetgeving. De enige (!) Nederlandse Europarlementariër die volwaardig lid is van de Parlementscommissie die zich met financiële wetgeving bezighoudt, CDA’er Corien Wortmann-Kool, heeft maar twee assistenten om haar bij al het werk op dat gebied te ondersteunen.

Beleidsmakers hebben dus informatie nodig vanuit de sector waarover zij besluiten, zodat ze weten wat de consequenties zullen zijn. Die 15 ambtenaren en 2 assistenten kunnen simpelweg niet alles zelf uitzoeken en dus helpen we ze met informatie over de Nederlandse verzekeringsmarkt. Welke producten worden er verkocht en via welke distributiekanalen? Wat zal de impact zijn van de nieuwe regels? Zijn er Nederlandse best practises waar Europa van kan leren?

De dialoog geeft beleidsmakers inzicht in de gevolgen van beoogde wetgeving en we kunnen hen wijzen op ongewenste effecten. Daarmee is ‘lobbyen’ een belangrijk onderdeel van het democratische proces: het stelt beleidsmakers en politici in staat om goed geïnformeerd besluiten te nemen. Daarom moet je in Brussel zijn. De studenten hou ik altijd voor: Brussel kan ook zonder u. Zonder problemen. De Europese olietanker vaart gewoon door. Dus kun je maar beter aan boord springen om met de kapitein een goe gesprek te voeren over de te volgen koers.

Deze column verscheen in Het Verzekeringsblad van 23 juni 2011