jelmer alberts

Blog

"Dag van Europa" - wat heeft Europa aan Nederland?

06 May 2011

Dag van europa   wat heeft europa aan nederland

Op 6 mei was het weer "Dag van Europa". Ik werd gevraagd plaats te nemen in een panel bij het Ministerie van SZW, samen met Europarlementariër Thijs Berman (PvdA), Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en RTL-journalist Jos Heymans. Na het debat reageerde Minister Kamp.

Op 6 mei was het weer "Dag van Europa". Ik was gevraagd om plaats te nemen in een panel bij het Ministerie van SZW, samen met Europarlementariër Thijs Berman (PvdA), Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en RTL-journalist Jos Heymans. Minister Kamp reageerde na het debat.


Vlnr: Europarlementariër Thijs Berman (PvdA), Tweede Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Jelmer Alberts, RTL-journalist Jos Heymans, Minister Kamp (VVD)


Het thema dat het Ministerie aan hun eigen Europag had gehangen was "Wat hebben we vanuit SZW bezien aan Europa?". Mijn eerste gedachte bij dit thema  was: draai het om! Wat heeft Europa aan SZW? Hieronder mijn inleiding, voordat de discussie losbarstte.


"Minister Kamp, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging. Goed te zien dat Europa op het Ministerie van SZW zo'n belangrijke plek krijgt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat terecht is ben ik graag aanwezig om daar met de andere panelleden over van gedachten te wisselen.

Ik heb mijn inleiding opgebouwd rond een thema dat veel aanwezigen zal aanspreken: pensioenen. Op 24 januari waren Minister Kamp en Eurocommissaris Michel Barnier van Interne Markt te gast op een bijeenkomst over pensioenen op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Commissaris Barnier prees het Nederlandse pensioenstelsel en ik hoorde hem zeggen dat het als een voorbeeld voor andere Europese landen zou moeten worden gezien. Minister Kamp gaf in reactie daarop aan, en ik citeer, “dat Nederland graag bereid is om mee te denken over hoe de Europese jeugd straks van een goed pensioen kan genieten”.

Wat we daar zagen gebeuren is goed nieuws dus: als je “Europa” kunt overtuigen dat ze van je kunnen leren dan loop je vooraan. In plaats van de Europese samenwerking als bedreiging te zien, wat tegenwoordig common sense lijkt, moeten we het juist als een kans zien om onze ervaringen en verworvenheden uit te dragen. En dat kan het best door samen te werken. 

Ik heb in mijn werk gezien dat dat ook in de praktijk heel goed mogelijk is. Een voorbeeld. Nederland loopt niet alleen op pensioengebied voor de troepen uit, ook als het gaat om het niveau van consumentenbescherming bij de verkoop van verzekeringsproducten zijn we veel verder dan bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Nu de Europese Commissie werkt aan Europese regels voor de verkoop van financiële producten heeft het Verbond van Verzekeraars alle zeilen bijgezet om de Commissieambtenaren ervan te overtuigen dat het hoge niveau van consumentenbescherming zoals we dat in Nederland kennen ook Europees zou moeten worden ingevoerd. We trekken daarbij samen op met Engeland, Ierland en de Scandinavische landen, die ook hoge standaarden kennen. Met succes, want de concept-voorstellen die we voorbij zien komen schuiven steeds verder op naar het kamp van de progressieven.

Want voor de troepen uit lopen is leuk, maar in je eentje zul je weinig volgers krijgen. Om je zin te krijgen moet je massa maken. Nederland is politiek gezien een dwerg: zowel in de Raad (13 van de 345 stemmen) tussen de grote Lidstaten en ook in het Parlement zijn maar 26 van de 736 leden Nederlanders. Maar onze financiële sector is veel groter: we zijn bijvoorbeeld de 5e verzekeringsmarkt van Europa en hebben een 2e pijler pensioenspaarpot van bijna 1.000 miljard Euro, meer dan welk land ook.  De onevenwichtigheid tussen onze beperkte politieke macht enerzijds en de grote belangen van onze financiële sector anderzijds kan worden beperkt door samen te werken met gelijkgestemden. Niet alleen binnen Europa, zoals in het voorbeeld dat ik net gaf, maar ook binnen Nederland. Zo hebben wij als verzekeraars met het Ministerie van Financiën en toezichthouders AFM en DNB gezamenlijke input geleverd aan de Europese Commissie over ons niveau van consumentenbescherming. Dat bleek zo uniek te zijn dat er zelfs een artikel over in het Financieele Dagblad verscheen en dat 2e Kamerlid Bruno Braakhuis er Kamervragen over stelde.

Maar het zou niet uniek moeten zijn: het kleine Nederland moet partners zoeken, intern en extern, om een vuist te kunnen maken. Zoals Minister Kamp het in Brussel al zo treffend zei: “Wij zijn graag bereid om vanuit onze ervaring mee te denken”."