jelmer alberts

Blog

De Amsterdamse parken zijn er voor iedereen!

08 Aug 2013

De amsterdamse parken zijn er voor iedereen

Aanstaande zaterdag vindt festival Appelsap weer plaats in het Oosterpark. Gelukkig, want het heeft maar een haar gescheeld of het festival had niet meer op haar vertrouwde plek kunnen plaatsvinden. In september vorig jaar wist de D66-fractie in Amsterdam Oost op de valreep te voorkomen dat alle besloten festivals -zoals Appelsap- uit het Oosterpark zouden worden verbannen.

In de deelraad van Oost heerste toen namelijk diepe verdeeldheid over festivals in het Oosterpark. Een meerderheid van de Raadsleden (o.a. de PvdA, GroenLinks, SP) wilde niet langer toestaan dat het park af en toe een dag wordt afgesloten voor een festival, omdat omwonenden dan tijdelijk "hun" park niet in kunnen. De opstelling van de deelraad kwam als een verrassing voor onder meer Appelsap en Roots Open Air, vooral omdat zij door het wegvallen van subsidies (besloten door diezelfde deelraad!) juist entreegeld moesten gaan vragen. En er dus een deel van het park moet worden afgesloten zodat alleen betalende bezoekers er naar binnen kunnen.

Het principe dat onze parken van álle Amsterdammers zijn staat tegenwoordig steeds vaker onder druk. In de afgelopen weken werd een soortgelijke discussie gevoerd in Amsterdam West: daar ijveren GroenLinks en PvdA voor een sterke vermindering van het aantal festivals in het Westerpark. D66 doet ook daar haar best om festivals uit de handen van de verbodsdriftige politici te redden. En nee, we zijn niet blind is voor de keerzijde van festivals, zoals geluidsoverlast en delen van een park die enkele dagen worden afgesloten voor op- en afbouw. We vinden echter wel dat er een balans moet zijn: parken hebben een publieke functie en dus hebben niet alleen omwonenden het recht om er gebruik van te maken. Het is een kwestie van rekening houden met elkaar, festivalgangers met omwonenden en omwonenden met festivalgangers.

Festivals moeten er alles aan doen om de overlast te beperken, zonder dat dat hun feestje te zeer verstoort. En omwonenden zullen moeten tolereren dat de parken soms op andere manieren worden gebruikt dan hoe zij dat zelf het liefst doen. D66 deelt de opvatting uitdrukkelijk niet dat parken er alléén zijn om te voorzien in een behoefte naar rust en natuur. Laat staan dat omwonenden het alleenrecht hebben om te bepalen hoe een park al dan niet gebruikt mag worden. Als iedereen een beetje water bij de wijn doet dan valt er best goed samen te leven. In de goede Amsterdamse traditie van tolerantie en ruimte geven, in plaats van verbieden en onmogelijk maken. De Amsterdamse parken zijn er voor iedereen - óók voor festivalbezoekers!

Met Appelsap 2014 is het uiteindelijk goed gekomen. De deelraad draaide bij nadat er onder een petitie voor het behoud van Appelsap in het Oosterpark meer dan 3000 handtekeningen werden gezet. Bovendien beloofde Appelsap (opnieuw) er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar we hebben flink moeten inleveren in onze poging om GroenLinks en de PvdA in Oost aan boord te krijgen. Het uiteindelijke compromis schrijft namelijk voor dat van de 365 dagen in een jaar er nu maar één (!) dag een festival in het Oosterpark mag worden georganiseerd waarbij het park deels wordt afgesloten. Eigenlijk is dat veel te weinig. Het past niet bij het beeld van ‘Amsterdam Wereldstad’ dat we voor ogen hebben. Laat staan dat het past bij het bruisende Oost dat we al jaren proberen op te bouwen. De Slag om het Oosterpark is waarschijnlijk nog niet ten einde. De geschiedenis leert dat er in het door PvdA en GroenLinks gedomineerde Amsterdam altijd wel weer ergens een nieuwe Els Iping-reflex opborrelt.

Maar nu eerst genieten van Appelsap! Met recht een succesverhaal, opgezet door een groep jongens uit Oost, dat in de afgelopen jaren een fantastisch visitekaartje voor ons stadsdeel is geworden. Klein begonnen, met nauwelijks budget, en inmiddels uitgegroeid tot een grote naam in festivalland. Die jongens uit Oost hebben iets heel moois weten neer te zetten in het Oosterpark. Laten we dat vooral zo houden, ook in de jaren die voor ons liggen.

Voor een volledig overzicht van de politieke strijd, klik hier.

Ga direct naar: