jelmer alberts

Blog

Nederlandse financiële delegatie naar Brussel en Washington

06 Sep 2011

Nederlandse financiele delegatie naar brussel en washington

Van 29 augustus t/m 2 september heb ik deelgenomen aan een studiereis naar Brussel en Washington. Onderwerp: "Financial supervision & regulation in Europe and the US”.

Deze reis werd georganiseerd door het Atlantic & Pacific Exchange Program (APEP). Naast Kamerleden Koolmees (D66) en Van Vliet (PVV) reisden afdelingshoofden mee van toezichthouders DNB en AFM, maar ook vertegenwoordigers van de financiële sector.

Met Wouter Koolmees (2e Kamerlid D66) voor Capitol HillMet Wouter Koolmees (2e Kamerlid D66) voor Capitol Hill


Doel van de studiereis was meer inzicht krijgen in de maatregelen voor de financiele sector die na de crisis zijn genomen in Europa en de VS. 

Programma
In Brussel hebben we gesprekken gevoerd met Europese key stakeholders, waaronder hooggeplaatste ambtenaren binnen DG MARKT van de Europese Commissie, leden van het Europees Parlement en de Financiële Raad van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Daarnaast werden bezoeken gebracht aan oud-Minister van Financiën Onno Ruding, de Europese verzekeraarskoepel CEA, de European Fund and Asset Management Association en de European Banking Federation.

In Washington hebben we gesprekken gevoerd met o.a. de U.S. Department of the Treasury, de White House Council of Economic Advisers, de FED, het IMF, de Nederlandse ambassade, de Federal Deposit Insurance Corporation, een lid en adviseurs van het Financial Committee van het US Congress en senior adviseurs van de financiële commissie van de US Senate.

De delegatie voor het Witte Huis