jelmer alberts

Blog

Never a dull moment

25 Aug 2011

Never a dull moment

Eind juni vond in Athene het jaarlijkse congres plaats van de Europese koepel van verzekeraars, het CEA. Waarschijnlijk had de organisatie bij het kiezen van de congreslocatie, twee jaar eerder, niet kunnen bevroeden dat Griekenland anno 2011 een curieuze locatie zou blijken voor een financieel congres.

De rellen bij het Griekse Parlement zorgden ervoor dat zowel Eurocommissaris Barnier als de Griekse staatssecretaris van Financiën als sprekers moesten afzeggen. Ondanks de gespannen situatie was het een goed moment om vooruit te kijken naar het komend politiek jaar, dat voor Nederland van groot belang zal zijn. Dat jaar zal grotendeels in het teken staan van de Eurocrisis en de houdbaarheid van het Stabiliteits- en Groeipact. Steeds meer landen maken zich zorgen over hun kredietwaardigheid en ook verzekeraars bestuderen nog eens goed hun balance sheets: hoeveel geld hebben we eigenlijk uitstaan in de probleemlanden? Achter de schermen van het politieke geweld rond de Eurocrisis werkt de Europese Commissie gestaag verder aan nieuwe wetsvoorstellen. The show must go on, crisis of geen crisis. Een korte vooruitblik.

Consumentenbescherming staat hoog op de agenda. In de komende maanden worden voorstellen verwacht die de verkoop van financiële producten transparanter moeten maken en belangenverstrengeling moeten voorkomen. Daartoe zullen de richtlijnen Verzekeringsbemiddeling (IMD) en Mifid worden vernieuwd en zal er een richtlijn komen voor complexe financiële producten, de zogenaamde PRIP’s. Nederland loopt op dit gebied ver voor op de meeste Europese landen en we willen voorkomen dat we onder hun druk onze eigen hoge standaarden naar beneden moeten bijstellen.

Daarnaast houdt de Commissie zich bezig met pensioenen. Dit is een bevoegdheid van de Lidstaten dus formeel heeft ze er weinig over te zeggen, maar nu zij zich geconfronteerd ziet met vergrijzing en ontgroening claimt Europa haar plek in het pensioendebat. Eind van dit jaar verschijnt er een “Witboek” en volgend jaar zullen voorstellen volgen om de IORP-richtlijn (met regels voor bedrijfspensioenvoorzieningen) te herzien. Het doel is een Europese interne markt voor pensioenen te creëren. Nederland is met een pensioenspaarpot van meer dan € 800 miljard verreweg het grootste pensioenland en dus zal dit in Den Haag nauwgezet gevolgd worden.

De perikelen rond Solvency 2 zullen ons ook het komend anderhalf jaar bezighouden. De vertragingen stapelen zich op en daarmee wordt de kans dat Solvency 2 op 1 januari 2013 volledig kan worden geïmplementeerd steeds kleiner. Daarnaast proberen we een verbod op differentiatie bij premieheffing naar leeftijd en gezondheidstoestand te voorkomen, nadat het Europees Hof eerder een eind maakte aan onderscheid naar geslacht. Er worden in de herfst aanbevelingen verwacht voor een Europese belasting op financiële diensten, terwijl we ondertussen de Amerikanen proberen bij te brengen dat de regels die zij Europese verzekeraars eenzijdig opleggen in strijd zijn met tenmínste de Europese privacyregels.

Volgend jaar vindt het CEA-congres plaats in Amsterdam. Waarschijnlijk kijken we dan terug op een enerverend jaar. Om vervolgens te concluderen dat het nieuwe jaar opnieuw drukker wordt dan ooit.
Europa: never a dull moment!

Deze column verscheen in Het Verzekeringsblad van 25 augustus 2011