jelmer alberts

In de Raad

Archief van mijn raadslidmaatschap in Amsterdam Oost

03 Apr 2014

Archief van mijn raadslidmaatschap in amsterdam oost

Van mei 2010 tot maart 2014 was ik D66-raadslid en fractiesecretaris in Amsterdam Oost. Oost is een divers stadsdeel met +/- 120.000 inwoners en strekt zich uit van CS tot IJburg en van de Amstel tot het IJ. Namens de fractie was ik woordvoerder Sociale Zaken, Jeugd & Onderwijs; Economie & Toerisme en Kunst & Cultuur.

De deelraad van Oost telde 29 zetels, waarvan er 5 werden bezet door D66-raadsleden. Samen met 3 duo-raadsleden bestond de D66-fractie uit 8 man, die stuk voor stuk de vier jaar van de zittingstermijn hebben volgemaakt (als enige fractie in de Raad). D66 vormde samen met GroenLinks en de PvdA een coalitie en leverde daarom één van de vijf wethouders: Jeroen van Spijk.

 

Het Flevoparkbad: en nu vooruit! - part deux

08 Jan 2014

Het flevoparkbad en nu vooruit   part deux

Op 7 januari sprak de Raad opnieuw over de toekomst van het Flevoparkbad, volgens het Parool 'het beste buitenbad van Amsterdam'. D66 wil het buitenbad behouden, de bouw van een binnenbad onderzoeken en dat het zwembad veel beter inspeelt op de wensen van de bezoekers. D66-raadslid Jelmer Alberts: ‘Op die manier kan het financiële tekort worden verminderd en gaat het Flevoparkbad een zonnige toekomst tegemoet.’

D66 kiest voor een duurzame toekomst van het Flevoparkbad. Daaronder verstaat de fractie dat het bad zoveel mogelijk doelgroepen bedient, dat de faciliteiten uitstekend aansluiten op de wensen van de bezoekers en dat de financiële exploitatie zo sluitend mogelijk is. Jelmer Alberts: ‘Op dit moment beloopt het exploitatietekort meer dan 6 ton per jaar terwijl er de afgelopen jaren nauwelijks iets is ondernomen om dat te verminderen. We hebben daarom heel duidelijk gemaakt dat het roer nu echt om moet.’

Publiek-privaat
Volgens D66 heeft het stadsdeel onvoldoende creativiteit en ondernemingsgeest laten zien. De D66-fractie heeft er daarom onvoldoende vertrouwen in dat een 100% publieke oplossing (waarbij het stadsdeel volledig verantwoordelijk blijft voor de exploitatie) tot de noodzakelijke verbeteringen gaat leiden. Als wordt gekozen voor een 100% private oplossing dan wordt die ondernemingszin wel binnengebracht, maar heeft het stadsdeel nauwelijks nog grip op de zaak.

Jelmer Alberts: ‘Dus gaat D66 voor het beste uit beide werelden, oftewel de publiek-private mogelijkheid, inclusief de komst van een binnenbad. Dat is de beste oplossing voor de lange termijn en dat gaat nu worden onderzocht.’

Bredere mogelijkheden
Daarnaast herinnerde de D66-fractie het Dagelijks Bestuur aan de motie die de Raad in juli 2013 breed ondersteunde. Jelmer Alberts: ‘Die motie heb ik toen namens mijn fractie ingediend om het stadsdeel ertoe te bewegen om ook in de periode vóórdat een verbouwing begint al zoveel mogelijk te doen om het bad aantrekkelijker te maken. Dat kunnen ruimere openingstijden zijn, een goede horecagelegenheid en faciliteiten voor alle leeftijdsgroepen. Maar bijvoorbeeld ook door in de winter van het ondiepe bad een prachtige schaatsbaan te maken’.

Participatietraject
D66 deelde complimenten uit voor het verloop van het participatietraject. Flevoparkbad-gebruikers geven aan zich gehoord en serieus genomen te voelen, bovendien heeft het stadsdeel veel aan hun inbreng gehad. Jelmer Alberts: ‘Daarom ook vooral onze waardering richting de vele betrokken gebruikers, die menig vrije avond hebben opgeofferd om ons te helpen het Flevoparkbad te verbeteren. Dat geldt met name voor de Vrienden van het Flevopark en de nieuwe Vereniging Flevopark. Zij hebben zich positief-kritisch en constructief opgesteld, het was goed samenwerken.’

Het Flevoparkbad: en nu vooruit!

03 Jul 2013

Het flevoparkbad en nu vooruit

In Oost ligt één van de mooiste buitenbaden van Nederland: het Flevoparkbad. Ooit gebouwd voor Olympische Spelen die niet kwamen, nu een prachtig zwemcomplex in het groen met onder meer een groot 50-meter bad. Toch vallen de bezoekersaantallen tegen, waardoor er jaarlijks tonnen bij moeten. De hoogste tijd dus voor een structurele oplossing. Maar er is te weinig oog voor de korte termijn: het gaat nog jaren duren voor de eerste schep de grond in gaat en het stadsdeel loopt niet over van enthousiasme om ook vóór die tijd de handen uit de mouwen te steken. Daarom diende ik een motie in die het stadsdeel oproept om nú aan de slag te gaan.

Lees meer

Roots Open Air én Appelsap in 2013 toch allebei welkom in het Oosterpark

06 Feb 2013

Roots open air en appelsap in 2013 toch allebei welkom in het oosterpark

De deelraad van Oost heeft op dinsdag 5 februari besloten dat het Oosterpark in 2013 twee keer mag worden afgesloten voor een festival. Daarmee wordt afgeweken van het eerdere besluit om dat slechts éénmaal per jaar toe te staan. Een motie die dat mogelijk maakte werd door D66, PvdA en GroenLinks gesteund en daarmee aangenomen. Het betekent dat zowel Roots Open Air als Festival Appelsap in 2013 welkom zijn in het Oosterpark.

Lees meer

Festivals in de problemen

03 Feb 2013

Festivals in de problemen

D66 heeft de Raad in september 2012 nadrukkelijk gewezen op de gevolgen van het beperkt toestaan van afsluiting van het Oosterpark voor festivals. Uiteindelijk is besloten dat het Oosterpark maximaal éénmaal per jaar mag worden afgesloten voor festivals. D66 was de architect van dat compromis, omdat één beter is dan de nul die een meerderheid van de Raad voor ogen had. Al in januari 2013 werd duidelijk dat dit een onwerkbare situatie oplevert voor de festivals.

Lees meer

Appelsap is gered!

19 Sep 2012

Appelsap is gered

Gisteravond stelde de Raad van Oost het evenementenbeleid vast. Heikel punt was het Oosterpark: omwonenden wilden dat afsluiting voor festivals verboden werd. D66 heeft zich hard gemaakt om dat te voorkomen omdat wij vinden dat onze parken van iedereen zijn, niet alleen van de omwonenden. Een amendement dat door D66, GroenLinks en PvdA werd ingediend moest mogelijk maken dat per jaar toch één keer het Oosterpark afgesloten zou kunnen worden voor een groot festival. Het amendement kreeg een meerderheid, waardoor Appelsap opgelucht adem kon halen. Zij zijn in 2013 gewoon welkom in het Oosterpark.

Lees meer

Festival 'Appelsap' dreigt te verdwijnen uit het Oosterpark

05 Sep 2012

Festival appelsap dreigt te verdwijnen uit het oosterpark

Vanavond sprak de Raad over het nieuwe evenementenbeleid voor stadsdeel Oost. Het voornaamste knelpunt zijn grote festivals in het Oosterpark en de gemoederen op de publieke tribune liepen dan ook hoog op. De kern van mijn bijdrage: maak het niet onmogelijk om populaire festivals in het Oosterpark te laten plaatsvinden. Namens D66 deed ik een aantal concrete voorstellen om de omwonenden tegemoet te komen, zónder Appelsap naar een locatie aan de rand van de stad te verbannen. Het Oosterpark is namelijk van iedereen. Oók van de 7000+ bezoekers van Appelsap, waarvan er 1250 uit Oost komen. Appelsap hoort in het Oosterpark!

Lees meer

Definitief ontwerp Ed Pelsterpark IJburg vastgesteld: JCC verdwijnt

20 Jun 2012

Definitief ontwerp ed pelsterpark ijburg vastgesteld

Op 10 juli 2012 heeft het stadsdeelbestuur het definitieve ontwerp voor het Ed Pelsterpark vastgesteld. De voorbereidingen kunnen beginnen en naar verwachting is het park in april 2013 vernieuwd. Het Johan Cruyff Court, dat tot veel overlast leidde voor omwonenden, maakt straks geen onderdeel meer uit van het park.

Lees meer

Het nieuwe Welzijnsbeleid: langzaam maar zeker krijgt het vorm

18 Apr 2012

Het nieuwe welzijnsbeleid langzaam maar zeker krijgt het vorm

In de Raadscommissie Algemene Zaken en Sociaal Domein werd vanavond gesproken over de manier waarop stadsdeel Oost de €41 miljoen gaat besteden die is bedoeld voor Jeugd & Onderwijs en Welzijn & Zorg. Namens de D66-fractie heb ik benadrukt dat we naar een inzichtelijk, afrekenbaar en bestuurbaar welzijnsbeleid willen, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Waarbij we overstappen van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat' en we van elke uitgegeven euro de effecten kunnen meten. Het stadsdeel is een eind op de goede weg, maar de tijd begint nu wel te dringen.

Lees meer

Bewoners van IJburg leveren topprestatie

16 Apr 2012

Bewoners van ijburg leveren topprestatie

Op de afsluitende informatieavond over de herinrichting van het Ed Pelsterpark, vanavond, werd duidelijk dat de bewoners van IJburg een prestatie van formaat hebben geleverd. De afgelopen maanden hebben zij intensief overlegd om te komen tot een oplossing voor het Johan Cruijff Court waarin iedereen zich zou kunnen vinden. Dat lijkt nu te zijn gelukt en daarmee is een belangrijke stap gezet naar een definitieve oplossing.

Lees meer

Kies hier voor oudere berichten

Ga direct naar:

FollowUsOnTwitter