jelmer alberts

In de Raad

Bewoners van IJburg leveren topprestatie

16 Apr 2012

Bewoners van ijburg leveren topprestatie

Op de afsluitende informatieavond over de herinrichting van het Ed Pelsterpark, vanavond, werd duidelijk dat de bewoners van IJburg een prestatie van formaat hebben geleverd. De afgelopen maanden hebben zij intensief overlegd om te komen tot een oplossing voor het Johan Cruijff Court waarin iedereen zich zou kunnen vinden. Dat lijkt nu te zijn gelukt en daarmee is een belangrijke stap gezet naar een definitieve oplossing.

Het ontwerp voor de herinrichting is gemaakt op basis van de gesprekken die de IJburgers met elkaar hebben gevoerd. Het voetbalveld wordt verkleind, er wordt meer groen geplant en er komen speelvoorzieningen voor verschillende leeftijdsgroepen. Er is dan ook breed draagvlak onder de bewoners voor het ontwerp, een belangrijke voorwaarde die door de stadsdeelraad was gesteld.

D66-raadslid Jelmer Alberts woonde de bewonersavond bij en was verrast door de reacties die hij kreeg. ‘Iedereen die ik sprak was positief over het resultaat. Natuurlijk moeten hier en daar nog wat details worden aangepast, maar dit ontwerp staat als een huis. Toen we dit proces een paar maanden geleden begonnen, stonden de verschillende groepen soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat de bewoners er in goed overleg uit zijn gekomen, is goed nieuws en een absolute topprestatie van de IJburgers.’  


De informatieavond op maandag 16 april in de sporthal van het IJburgcollege

Het stadsdeel werkt het ontwerp verder uit en hoopt het definitieve voorstel in juni of juli van dit jaar aan de stadsdeelraad te kunnen voorleggen. Jelmer Alberts: ‘Uiteindelijk moet er een park liggen waar iedereen tevreden over is. Er is half november vorig jaar door de hele Raad een motie aangenomen waardoor 250.000 euro voor de herinrichting is gereserveerd en dat geld kan nu worden gebruikt om deze plannen te realiseren. De volgende stap is het zoeken van een nieuwe plek voor het Johan Cruijff Court, want de afspraak is dat het JCC voor IJburg behouden blijft.’

De verwachting is dat het vernieuwde Ed Pelsterpark in april 2013 zal worden opgeleverd.