jelmer alberts

In de Raad

D66-fractie stelt vragen over ICT-problemen

20 Sep 2010

D66 fractie stelt vragen over ict problemen

D66 maakt zich ongerust over de problematische staat van de ICT-infrastructuur in Amsterdam en heeft daarover vragen aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost gesteld. D66 wil weten welke risico’s Oost loopt, aangezien Oost veel gebruik maakt van de Amsterdamse ICT-infrastructuur.

Begin september 2010 werd bekend dat er veel problemen zijn met de gemeentelijke computersystemen. Er wordt, in vergelijking met andere gemeenten, veel meer geld in Amsterdam in ICT gestoken terwijl de kwaliteit veel lager is. Er is sprake van ongecontroleerd gebruik van computerprogramma’s, veel te weinig back up-capaciteit, eilandjesautomatisering, veel te veel verschillende datacenters, die ook nog eens niet voldoen aan de normen voor klimaatbeheer en veiligheid, etcetera. Al met al is er sprake van grote en onacceptabele risico’s.

D66-raadslid Jelmer Alberts: “Mijn fractie wil weten welke risico’s Stadsdeel Oost loopt als gevolg van de slechte staat van de ICT-systemen. Als ik lees dat er problemen kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld de betaling van uitkeringen, bij belastingaangiftes en bij vergunningen, dan maak ik me daar grote zorgen over”.
Ook de mogelijke investeringen die moeten worden gedaan baren D66 zorgen. “Er moeten door de stad Amsterdam tientallen miljoenen euro’s worden geïnvesteerd om de ICT weer enigszins op orde te krijgen. In deze krappe tijden, waarin we als stadsdeel miljoenen moeten bezuinigen, maak ik me ernstige zorgen over de mogelijke financiële consequenties voor Stadsdeel Oost.”

D66 Oost is dan ook blij met de oproep van Carlien Roodink, gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam, om een raadsonderzoek in te stellen. Jelmer Alberts: “Voordat we weer vele miljoenen investeren, moeten we eerst onderzoeken hoe we in Amsterdam met onze ICT-systemen zijn omgegaan en welke lessen we daaruit moeten trekken. Anders wordt het alleen maar oude systemen oplappen in plaats van écht investeren in betrouwbare techniek.”