jelmer alberts

In de Raad

D66-fractie stelt vragen over onderwijskwaliteit Amarantis-scholen

06 Feb 2012

D66 fractie stelt vragen over onderwijskwaliteit amarantis

Het Parool van 4 februari beschrijft een bestuurlijke en financiële chaos binnen de Amarantis-organisatie, waartoe ook grote onderwijsinstellingen in Oost behoren. D66 Oost wil weten of de onderwijskwaliteit en -continuïteit voor de jongeren in Oost gegarandeerd blijft.

Binnen stadsdeel Oost maken onderwijsinstellingen College De Meer, het Cygnus Gymnasium, ROC ASA Economie Oost, ROC ASA Toerisme, het Wibautcollege en het Pieter Nieuwland College deel uit van Amarantis. Vele kinderen en jongeren uit Oost volgen hun opleiding aan één van deze onderwijsinstellingen, daarnaast zijn veel basisschoolleerlingen in groep 8 bezig met hun oriëntatie op een nieuwe VO- of MBO-school. 

D66 vraagt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost daarom of de kwaliteit en continuiteit van het onderwijs op deze instellingen gegarandeerd kan worden. Daarnaast roept zij het DB op om haar zorgen over de ontstane situatie over te brengen aan verantwoordelijk wethouder Lodewijk Asscher van de gemeente Amsterdam.

De gestelde vragen:

1. Wat zijn de gevolgen van deze problemen voor de onderwijsinstellingen van Amarantis in stadsdeel Oost?
2. Kan de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op voornoemde instellingen in Oost worden gegarandeerd?
3. Is de portefeuillehouder bereid haar zorgen over te brengen aan verantwoordelijk wethouder Asscher van de gemeente Amsterdam en daarbij aan te dringen op snelle actie?
4. Welke rol ziet het stadsdeel voor zichzelf weggelegd om de schade zoveel mogelijk te beperken?

De vragen zijn ook hier te vinden.
Het Parool-artikel is hier terug te lezen.

Raadslid Ahu Sahin (D66 Amsterdam) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Asscher. Haar vragen zijn hier te vinden.