jelmer alberts

In de Raad

D66 stemt in met aansluiting op Amsterdam Antwoord

20 Jan 2011

D66 stemt in met aansluiting op amsterdam antwoord

In de Raadsvergadering van januari 2011 lag de vraag voor of stadsdeel Oost moest aansluiten op Amsterdam Antwoord, of dat zij zelf de inkomende telefoontjes wilde blijven afhandelen.

Portefeuillehouder Lieke Thesingh had al meermalen laten weten dat aansluiting absoluut noodzakelijk was, maar de fractie van D66 was nog niet overtuigd of de bewoners wel kwalitatief goede dienstverlening gegarandeerd kon worden. Er was daarom meer informatie gevraagd en gekregen, op basis waarvan het besluit kon worden genomen.

Amsterdam Antwoord
Antwoord is de dienst waarmee iedere inwoner via telefoonnummer 14020 toegang heeft tot alle diensten van de Gemeente Amsterdam en de stadsdelen. De raad van het voormalige stadsdeel Zeeburg had in 2009 tegengestemd omdat de kwaliteit onder de maat was, Oost-Watergraafsmeer was gedeeltelijk aangesloten. Het nieuwe stadsdeel Oost was dan ook één van de twee stadsdelen die nog niet op Amsterdam Antwoord waren aangesloten. De afgelopen maanden heeft de fractie van D66 zich opnieuw gebogen over het al dan niet aansluiten van het stadsdeel Oost op Amsterdam Antwoord.

Raadslid voor D66 Jelmer Alberts: "In onze afweging stonden twee punten centraal: kwaliteit en kosten. We willen kunnen vertrouwen op goede dienstverlening tegen beduidend lagere kosten". Dat de kosten lager uitvallen dan wanneer het stadsdeel zelf de telefoontjes aan zou nemen was wel duidelijk: de kosten per afgehandeld gesprek halveren. De kwaliteit blijkt ook sterk verbeterd te zijn ten opzichte van twee jaar geleden. Antwoord is bezig met een verbeteringsplan om aan de hoge eisen te kunnen voldoen die de politiek aan de dienst stelt.

Verbeterde resultaten
Jelmer Alberts: "Ik heb het Klant Contact Centrum van Antwoord bezocht, de plek waar de telefoon wordt aangenomen. Ik heb daar gesproken met de telefonisten en de leiding, die konden aantonen dat ze al geruime tijd hard werken aan verbetering van de dienstverlening. En de resultaten zijn al zichtbaar: vrijwel alle kwaliteitsafspraken worden gehaald. Wat ik zag bij dat bezoek, gecombineerd met de goede resultaten van de verschillende onderzoeken, heeft me ervan overtuigd dat aansluiting op Antwoord beter en goedkoper is dan wanneer we het zelf blijven doen".

Kwaliteitsgaranties
Wel vroeg de fractie van D66 portefeuillehouder Lieke Thesingh om scherpe garanties dat de afspraken worden nagekomen. Die toezeggingen werden door de wethouder gedaan, ook zegde ze toe dat de Raad meermalen per jaar zal worden geïnformeerd hoe Antwoord presteert. Jelmer Alberts: "Mijn fractie zal scherp in de gaten houden of de afspraken worden nageleefd en of het beloofde kwaliteitsniveau wordt behaald. Zo niet, dan zullen wij de wethouder daar op aanspreken."