jelmer alberts

In de Raad

Definitief ontwerp Ed Pelsterpark IJburg vastgesteld: JCC verdwijnt

20 Jun 2012

Definitief ontwerp ed pelsterpark ijburg vastgesteld

Op 10 juli 2012 heeft het stadsdeelbestuur het definitieve ontwerp voor het Ed Pelsterpark vastgesteld. De voorbereidingen kunnen beginnen en naar verwachting is het park in april 2013 vernieuwd. Het Johan Cruyff Court, dat tot veel overlast leidde voor omwonenden, maakt straks geen onderdeel meer uit van het park.

In het nieuwe ontwerp is wel een voetbalveld van 20 bij 30 meter opgenomen. Verder worden de speelgelegenheden uitgebreid en komt er een Jeu de Boulesbaan. Door het toevoegen van meer bomen, hagen en bloemen krijgt het park een veel groenere uitstraling.

Nadat eind vorig jaar een hevige discussie oplaaide over het Cruyff Court en overlast in het Ed Pelsterpark, vroeg de deelraad het dagelijks bestuur via een door D66 en de PvdA geïnitieerde motie om samen met de buurt tot een oplossing voor het overlastprobleem te komen. Na een intensief traject is dit gelukt. Zowel het nieuwe ontwerp als de sociale aanpak voor het Ed Pelsterpark zijn omarmd door de buurt en de deelraad. Een prestatie van formaat, want toen we dit proces een paar maanden geleden begonnen stonden de verschillende groepen soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat de bewoners er in goed overleg uit zijn gekomen, is goed nieuws en een absolute topprestatie van de IJburgers.

Op 20 juni voerde ik in de Raadscommissie Algemene Zaken en Sociaal Domein namens de D66-fractie het woord over dit onderwerp:
 

 

UPDATE 18 juli 2012: de bewoners van het Ed Pelsterpark zijn erg gelukkig met het traject en (belangrijker) de uitkomst daarvan. Onderstaande mail werd door het Buurtcomité aan het Dagelijks Bestuur en de fracties in de stadsdeelraad verstuurd. 

Deze mail is gepubliceerd na toestemming van de verzender


Voor eerdere berichten over het JCC IJburg, klik hier