jelmer alberts

In de Raad

Festival 'Appelsap' dreigt te verdwijnen uit het Oosterpark

05 Sep 2012

Festival appelsap dreigt te verdwijnen uit het oosterpark

Vanavond sprak de Raad over het nieuwe evenementenbeleid voor stadsdeel Oost. Het voornaamste knelpunt zijn grote festivals in het Oosterpark en de gemoederen op de publieke tribune liepen dan ook hoog op. De kern van mijn bijdrage: maak het niet onmogelijk om populaire festivals in het Oosterpark te laten plaatsvinden. Namens D66 deed ik een aantal concrete voorstellen om de omwonenden tegemoet te komen, zónder Appelsap naar een locatie aan de rand van de stad te verbannen. Het Oosterpark is namelijk van iedereen. Oók van de 7000+ bezoekers van Appelsap, waarvan er 1250 uit Oost komen. Appelsap hoort in het Oosterpark!UPDATE 11 sept 12: Appelsap is een petitie gestart. Teken hier!


MIJN BIJDRAGE AAN HET DEBAT op 5 september: 

 

HET PROBLEEM IN HET KORT, PLUS MIJN OPLOSSINGEN: 

- Vorig jaar heeft de deelraad een nieuw festivalbeleid vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat festivals zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk van subsidies.

- Als gevolg daarvan moet een festival als Appelsap eentreegeld heffen om uit de kosten te komen. Dat kan alleen als het Oosterpark tijdens het festival wordt afgesloten, zodat alleen bezoekers met een kaartje naar binnen kunnen.

- Omwonenden vinden afsluiting van het park onaanvaardbaar. PvdA, GroenLinks, de SP en Meerbelangen lijken dat met ze eens te zijn. Dat is een meerderheid. Als die meerderheid er op 18 september nog steeds is dan valt het doek voor Appelsap in het Oosterpark.

- Daarnaast hebben bewoners te maken met geluidsoverlast. Dat komt vooral omdat er geen duidelijke afspraken liggen over wat de grenzen zijn.

Iedereen moet wat water bij de wijn doen, het Oosterpark is immers van alle inwoners van Oost. 
Ik heb daarom vanavond namens de D66-fractie voorstellen gedaan om de omwonenden tegemoet te komen en tegelijkertijd onze vermaarde festivals in het Oosterpark niet kwijt te raken.

De belangrijkste drie voorstellen die ik deed:

1. Maximaal twee afgesloten evenementen per jaar, in plaats van het huidige ongelimiteerde aantal. Festivalsorganisatoren zijn bovendien verplicht het uiterste te doen om de afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur;

2. Geef alleen festivals zónder winstoogmerk, dus niet-commerciële festivals, de mogelijkheid tot tijdelijke afsluiting;

3. Kom samen met de buurt tot een 'geluidsprotocol',  waarin heel duidelijk afgesproken wordt welk geluidsniveau aanvaardbaar is en hoe dat wordt gemeten.


In de Raad van 18 september wordt een definitief besluit genomen. Als de standpunten van de politieke partijen in de deelraad van Oost niet veranderen zal Appelsap niet langer in het Oosterpark kunnen plaatsvinden. D66 wil dat voorkomen.

 

DE VOLLEDIGE TEKST VAN MIJN BIJDRAGE:


Voorzitter,

Deze coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 werkt aan een stadsdeel waar het goed wonen, werken én ontspannen is. D66 zet daarom in op een bruisend Oost en daarin spelen evenementen een belangrijke rol. Evenementen en festivals worden meer en meer het visitekaartje van ons stadsdeel. Per jaar komen tienduizenden bezoekers vanuit Oost, vanuit de rest van de stad en zelfs vanuit het hele land naar grensverleggende festivals zoals Roots, Appelsap, Milkshake, het Magneetfestival, enzovoorts. Ze komen naar de maandelijkse Pure Markt in Frankendael en vieren Keti Koti in het Oosterpark. Ze zitten onder fleecedekentjes bij het filmfestival Flevopark en luisteren naar opera tijdens het Bredewegfestival.


Er is enorm veel keuze en dus voor elk wat wils. Dat is de verdienste van de vele bevlogen festivalorganisatoren die vaak veel tijd en geld investeren om dit brede aanbod mogelijk te maken. Als stadsdeel mogen we bijzonder trots zijn op de manier waarop al deze actievelingen Oost zo'n bruisend en creatief imago geven. Wat D66 betreft verdienen zij ruim baan. Mijn fractie is dan ook blij met deze evenementennota. Dit beleid biedt houvast aan organisatoren, bewoners, ondernemers en ambtenaren.

De locatieprofielen zijn een belangrijk onderdeel van deze nota. Daarin wordt immers heel concreet aangegeven wat er mogelijk is, waar dat mogelijk is, hoe vaak en onder welke voorwaarden. Het geeft daarmee handen en voeten aan dit evenementenbeleid. Ik wil vanavond graag twee locatieprofielen uitlichten, omdat in de gesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd duidelijk is geworden dat het met name bij dié twee profielen wringt. Het gaat dan om het locatieprofiel voor Frankendael en voor het Oosterpark.

Om met die laatste te beginnen, het Oosterpark.
Voorzitter, de bevolkingsdichtheid in onze stad is hoog en openbare ruimte is schaars. Dat betekent dat we rekening met elkaar moeten houden. Festivalgangers met omwonenden en omwonenden met festivalgangers. D66 is niet blind is voor de keerzijde van festivals, zoals geluidsoverlast voor omwonenden en delen van het Oosterpark die meerdere dagen worden afgesloten voor op- en afbouw. 

Om Appelsap als voorbeeld te nemen, de kranten stonden er immers vol van. Van ons als politici wordt verwacht dat we de belangen wegen van alle betrokkenen. Enerzijds zijn er de belangen van de 80 omwonenden die hun handtekening hebben gezet tegen Appelsap in het Oosterpark. Bewoners die aangeven in princípe niets tegen activiteiten in het Oosterpark te hebben, maar de afsluiting en geluidsoverlast wél bezwaarlijk vinden. Maar, en ik bedoel dit niet onaardig, u bent niet alleen op de wereld. Het Oosterpark is van iedereen.

Want aan de andere kant zijn er de meer dan 7000 Appelsap-bezoekers die maanden hebben uitgekeken naar die dag. Liefst 1250 van hen kwamen uit Oost, ook met hen hebben we rekening te houden.

Tot slot zijn er de belangen van de festivalorganisatie. Een groep jongens uit Oost die in de afgelopen jaren stapje voor stapje een fantastisch visitekaartje voor ons stadsdeel heeft neergezet. Die klein zijn begonnen, met nauwelijks budget, en toch hebben weten te groeien. Ze hebben iets heel moois weten neer te zetten in het Oosterpark.

En laat het heel duidelijk zijn: er wordt geen cent aan verdient. Want hoewel sommige van mijn collega's in Parool en Telegraaf spreken van "commerciele festivals" is dat absoluut niet van toepassing op Appelsap: zij zijn een stichting en heeft geen winstoogmerk. 

Voorzitter, vorig jaar heeft deze Raad het festivalbeleid vastgesteld. We spraken daarin af dat subsidies afgebouwd worden en dat festivals zo snel mogelijk op eigen benen moeten staan. Ook gemeentelijke en landelijke subsidies voor evenementen zijn nauwelijks beschikbaar door de bezuinigingen op cultuur. Wil je als evenement je eigen broek kunnen ophouden dan heb je geen andere keus dan toegang te vragen. Die tenten, apparatuur en beveiliging zijn niet gratis. Gevolg is dat je alleen betalende bezoekers binnen kunt laten en je dus het park op de dag van het evenement zult moeten afsluiten.

Voorzitter, we spreken vanavond over de evenementennota en niet over de Appelsap-nota, dat dat even duidelijk is. Appelsap is echter wel een uitstekend voorbeeld van het dilemma waar we in deze Raad een politieke knoop over door moeten hakken. Namelijk: hoe wegen we de belangen van de verschillende betrokken groepen? Politiek is compromissen smeden en de kern van een compromis is dat iedereen een beetje water bij de wijn doet.

Om dat concreet te maken voor dit locatieprofiel. Wat mijn fractie betreft is ieder evenement in het Oosterpark een aanwinst voor Oost en we willen hen zoveel mogelijk faciliteren. Als een festival toegang moet heffen om uit de kosten te komen en daarom een besloten karakter moet aannemen dan vinden wij dat daar plaats voor moet zijn.

Maar: dit is geen vrijbrief voor ongebreidelde afsluiting.
Daarom ziet mijn fractie graag dat het aantal evenementen waarvoor het Oosterpark moet worden afgesloten wordt beperkt. Nu kunnen in principe alle vijf de grote evenementen besloten zijn, mijn fractie wil voorstellen om dat terug te brengen tot maximaal twee. Dus maximaal twee besloten festivals per jaar, in plaats van de huidige mogelijkheid voor vijf.

Bovendien, en dat is een extra eis, krijgen wat ons betreft alléén festivals zónder winstoogmerk, dus niet-commerciele festivals, de mogelijkheid tot tijdelijke afsluiting. Daarnaast dient de festivalorganisatie zich tot het uiterste in te spannen om afsluiting zoveel mogelijk te beperken, zowel qua oppervlakte als qua tijdsduur. Ik hoor graag wat de portefeuillehouder hiervan vind en afhankelijk van dat antwoord overwegen wij dit punt in een motie op te nemen.

Voorzitter, dan is er de klacht van een aantal omwonenden van het Oosterpark over de geluidsoverlast. Ik weet dat dat ingrijpend is, niemand wil achter trillende ramen zitten of meer dan 2 km moeten fietsen voor rust. Wat volgens mij een belangrijk probleem is, is dat voor zowel de bewoners als voor de festivals niet duidelijk is wat ze mogen verwachten. Er zijn geen afspraken welk geluidsniveau aanvaardbaar is en hoe dat gemeten moet worden.

Ik wil daarom pleiten om de pilot in het Oosterpark op dit gebied uit te breiden en in samenspraak met de buurt te komen tot een geluidsprotocol. Dan weet iedereen wat de regels zijn en kunnen we daar ook beter op handhaven. Graag een reactie van de portefeuillehouder en ook dit punt wil ik zonodig in een motie vatten.

Voorzitter, tot slot nog een laatste opmerking over Appelsap, dat de afgelopen weken ongewild flink in de schijnwerpers heeft gestaan. We mogen trots zijn op dit festival, dat voor en dóór jongeren uit Oost tot een succes is gemaakt. Waar 1250 bezoekers uit Oost op een bijzondere manier van het Oosterpark genieten. Het Oosterpark is óók van hen.

Verplaatsen is voor mijn fractie geen optie want dat is een veel te harde ingreep. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen uit kunnen komen. Iedereen moet water bij de appelsap doen: zowel de omwonenden als Appelsap zelf. Ik heb daartoe in mijn betoog een aantal voorstellen gedaan die daaraan kunnen bijdragen. Ook Appelsap zelf heeft zeer gedetailleerde voorstellen gedaan om de volgende versie nog beter te maken.

Ik wil hier graag onderstrepen hoezeer ik die inspanningen van de Appelsap-organisatie kan waarderen. Ze lopen niet weg voor de problemen die ze veroorzaken maar zoeken de dialoog met de buurt. Ze willen er samen uitkomen en doen daar uitgebreide voorstellen voor. Ze willen vooruit. Voorzitter, het zal u niet verbazen dat D66 dat alleen maar van harte kan ondersteunen.
Appelsap hoort in het Oosterpark.

Tot slot Park Frankendael. De portefeuillehouder is hen op een flink aantal majeure punten al heel behoorlijk tegemoet gekomen. De Vrienden van Frankendael stellen voor om de uitkomsten van de pilot mee te nemen waneer eind volgend jaar het locatieprofiel zal worden geëvalueerd. Wat ons betreft klinken die voorstellen niet gek. Wat vindt de portefeuillehouder van dit idee? En kunt u de toezegging doen dat de bewoners daarbij nauw betrokken worden?

Een volle publieke tribune en veel insprekers

Ga direct naar:

Meer uit de Raad

« 123 ... 4 »