jelmer alberts

In de Raad

Festivals in de problemen

03 Feb 2013

Festivals in de problemen

D66 heeft de Raad in september 2012 nadrukkelijk gewezen op de gevolgen van het beperkt toestaan van afsluiting van het Oosterpark voor festivals. Uiteindelijk is besloten dat het Oosterpark maximaal éénmaal per jaar mag worden afgesloten voor festivals. D66 was de architect van dat compromis, omdat één beter is dan de nul die een meerderheid van de Raad voor ogen had. Al in januari 2013 werd duidelijk dat dit een onwerkbare situatie oplevert voor de festivals.

Dinsdag 5 februari besluit de Raad hoe we Roots en Appelsap tegemoet kunnen komen, nu één van hen buiten de boot dreigt te vallen. Wat D66 betreft zijn beide festivals in 2013 van harte welkom. Daarnaast moet dit probleem structureel worden opgelost en zullen we als Raad moeten besluiten op welke manier we het evenementenbeleid uit september aanpassen om ook in de jaren die voor ons liggen tot een werkbare situatie te komen. Met respect voor zowel de omwonenden als de duizenden festivalbezoekers.


Telegraaf-artikel (van 24 januari 2013):

Jelmer Alberts van D66 staat in ieder geval achter ze. "Dit is pijnlijk en kan nooit de bedoeling zijn geweest. Oost moet bruisen en Roots Open Air staat al zo lang in het Oosterpark. Ergens anders zou dit festival niet tot zijn recht komen. Dat geldt ook voor Appelsap."