jelmer alberts

In de Raad

Het Flevoparkbad: en nu vooruit! - part deux

08 Jan 2014

Het flevoparkbad en nu vooruit   part deux

Op 7 januari sprak de Raad opnieuw over de toekomst van het Flevoparkbad, volgens het Parool 'het beste buitenbad van Amsterdam'. D66 wil het buitenbad behouden, de bouw van een binnenbad onderzoeken en dat het zwembad veel beter inspeelt op de wensen van de bezoekers. D66-raadslid Jelmer Alberts: ‘Op die manier kan het financiële tekort worden verminderd en gaat het Flevoparkbad een zonnige toekomst tegemoet.’

D66 kiest voor een duurzame toekomst van het Flevoparkbad. Daaronder verstaat de fractie dat het bad zoveel mogelijk doelgroepen bedient, dat de faciliteiten uitstekend aansluiten op de wensen van de bezoekers en dat de financiële exploitatie zo sluitend mogelijk is. Jelmer Alberts: ‘Op dit moment beloopt het exploitatietekort meer dan 6 ton per jaar terwijl er de afgelopen jaren nauwelijks iets is ondernomen om dat te verminderen. We hebben daarom heel duidelijk gemaakt dat het roer nu echt om moet.’

Publiek-privaat
Volgens D66 heeft het stadsdeel onvoldoende creativiteit en ondernemingsgeest laten zien. De D66-fractie heeft er daarom onvoldoende vertrouwen in dat een 100% publieke oplossing (waarbij het stadsdeel volledig verantwoordelijk blijft voor de exploitatie) tot de noodzakelijke verbeteringen gaat leiden. Als wordt gekozen voor een 100% private oplossing dan wordt die ondernemingszin wel binnengebracht, maar heeft het stadsdeel nauwelijks nog grip op de zaak.

Jelmer Alberts: ‘Dus gaat D66 voor het beste uit beide werelden, oftewel de publiek-private mogelijkheid, inclusief de komst van een binnenbad. Dat is de beste oplossing voor de lange termijn en dat gaat nu worden onderzocht.’

Bredere mogelijkheden
Daarnaast herinnerde de D66-fractie het Dagelijks Bestuur aan de motie die de Raad in juli 2013 breed ondersteunde. Jelmer Alberts: ‘Die motie heb ik toen namens mijn fractie ingediend om het stadsdeel ertoe te bewegen om ook in de periode vóórdat een verbouwing begint al zoveel mogelijk te doen om het bad aantrekkelijker te maken. Dat kunnen ruimere openingstijden zijn, een goede horecagelegenheid en faciliteiten voor alle leeftijdsgroepen. Maar bijvoorbeeld ook door in de winter van het ondiepe bad een prachtige schaatsbaan te maken’.

Participatietraject
D66 deelde complimenten uit voor het verloop van het participatietraject. Flevoparkbad-gebruikers geven aan zich gehoord en serieus genomen te voelen, bovendien heeft het stadsdeel veel aan hun inbreng gehad. Jelmer Alberts: ‘Daarom ook vooral onze waardering richting de vele betrokken gebruikers, die menig vrije avond hebben opgeofferd om ons te helpen het Flevoparkbad te verbeteren. Dat geldt met name voor de Vrienden van het Flevopark en de nieuwe Vereniging Flevopark. Zij hebben zich positief-kritisch en constructief opgesteld, het was goed samenwerken.’