jelmer alberts

In de Raad

Stadsdeel Oost gaat #2.0

01 Feb 2012

Stadsdeel oost gaat 2 0

De deelraad van Amsterdam Oost wil dat het stadsdeel meer aandacht geeft aan digitale vormen van participatie en haar data en informatie daartoe zoveel mogelijk online beschikbaar gaat maken. De door D66 ingediende motie ‘Participatie 2.0’ werd gisteravond door de stadsdeelraad aangenomen, met steun van GroenLinks en de PvdA. De weg naar Open Data ligt daarmee open.

De motie werd door de D66-fractie ingediend tijdens de behandeling van de Participatienota, omdat de aandacht voor digitale middelen in de nota nogal mager was. D66 duo-raadslid Nico Janssen: ‘Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om het participatiebeleid van het stadsdeel in een nieuwe jas te steken. Belangrijkste punten daarbij zijn gebieds- en buurtgericht werken en informeren van de bewoners van Oost. Het is een compleet pakket aan maatregelen om bewonersparticipatie in het stadsdeel te faciliteren en te bevorderen. Er ontbrak echter één belangrijk onderdeel: Participatie 2.0.’

De motie draagt het Dagelijks Bestuur van Oost op om op de website van het stadsdeel veel meer informatie te publiceren en internettools te ontwikkelen. Ook moet het stadsdeel binnen zes maanden starten met Open Data. Nico Janssen: ‘Veel informatie is al beschikbaar. Het staat op de servers van het stadsdeel en hoeft alleen maar online te worden gezet.”

Meer mogelijkheden
D66 raadslid Jelmer Alberts: ‘D66 wil dat het stadsdeel zoveel mogelijk openheid nastreeft. Uiteraard waar nodig geanonimiseerd, zodat de privacy en veiligheid van onze inwoners en ambtenaren niet in gevaar komt. Open Data biedt enorm veel mogelijkheden: burgers kunnen makkelijker informatie inwinnen over wat er om hen heen gebeurt, ondernemers kunnen toepassingen en apps ontwikkelen. En de kosten zijn beperkt: als in bijvoorbeeld stadsdeel Centrum een handige tool is ontwikkeld dan kunnen andere stadsdelen die heel eenvoudig overnemen.’

Opmerkelijk was dat de VVD, de grootste oppositiepartij, tégen het voorstel stemde zonder dat duidelijk werd welke argumenten daaraan ten grondslag lagen. Alberts: ”Hoewel de partij altijd aangeeft vóór transparantie en goede dienstverlening te zijn, steunde zij het voorstel niet. Terwijl de VVD in Centrale Stad en stadsdeel Centrum nota bene mede-indiener was van initiatieven voor Open Data. Natuurlijk moet je als oppositiepartij kritisch zijn, maar tegenstemmen om het tegenstemmen is
geen constructieve manier van oppositie voeren.”

De aangenomen motie is hier te vinden.