jelmer alberts

Cruyff Court IJburg

Nieuws

Definitief ontwerp Ed Pelsterpark IJburg vastgesteld: JCC verdwijnt

20 Jun 2012

Definitief ontwerp ed pelsterpark ijburg vastgesteld

Op 10 juli 2012 heeft het stadsdeelbestuur het definitieve ontwerp voor het Ed Pelsterpark vastgesteld. De voorbereidingen kunnen beginnen en naar verwachting is het park in april 2013 vernieuwd. Het Johan Cruyff Court, dat tot veel overlast leidde voor omwonenden, maakt straks geen onderdeel meer uit van het park.

In het nieuwe ontwerp is wel een voetbalveld van 20 bij 30 meter opgenomen. Verder worden de speelgelegenheden uitgebreid en komt er een Jeu de Boulesbaan. Door het toevoegen van meer bomen, hagen en bloemen krijgt het park een veel groenere uitstraling.

Nadat eind vorig jaar een hevige discussie oplaaide over het Cruyff Court en overlast in het Ed Pelsterpark, vroeg de deelraad het dagelijks bestuur via een door D66 en de PvdA geïnitieerde motie om samen met de buurt tot een oplossing voor het overlastprobleem te komen. Na een intensief traject is dit gelukt. Zowel het nieuwe ontwerp als de sociale aanpak voor het Ed Pelsterpark zijn omarmd door de buurt en de deelraad. Een prestatie van formaat, want toen we dit proces een paar maanden geleden begonnen stonden de verschillende groepen soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat de bewoners er in goed overleg uit zijn gekomen, is goed nieuws en een absolute topprestatie van de IJburgers.

Op 20 juni voerde ik in de Raadscommissie Algemene Zaken en Sociaal Domein namens de D66-fractie het woord over dit onderwerp:
 

 

UPDATE 18 juli 2012: de bewoners van het Ed Pelsterpark zijn erg gelukkig met het traject en (belangrijker) de uitkomst daarvan. Onderstaande mail werd door het Buurtcomité aan het Dagelijks Bestuur en de fracties in de stadsdeelraad verstuurd. 

Deze mail is gepubliceerd na toestemming van de verzender


Voor eerdere berichten over het JCC IJburg, klik hier

Bewoners van IJburg leveren topprestatie

16 Apr 2012

Bewoners van ijburg leveren topprestatie

Op de afsluitende informatieavond over de herinrichting van het Ed Pelsterpark, vanavond, werd duidelijk dat de bewoners van IJburg een prestatie van formaat hebben geleverd. De afgelopen maanden hebben zij intensief overlegd om te komen tot een oplossing voor het Johan Cruijff Court waarin iedereen zich zou kunnen vinden. Dat lijkt nu te zijn gelukt en daarmee is een belangrijke stap gezet naar een definitieve oplossing.

Het ontwerp voor de herinrichting is gemaakt op basis van de gesprekken die de IJburgers met elkaar hebben gevoerd. Het voetbalveld wordt verkleind, er wordt meer groen geplant en er komen speelvoorzieningen voor verschillende leeftijdsgroepen. Er is dan ook breed draagvlak onder de bewoners voor het ontwerp, een belangrijke voorwaarde die door de stadsdeelraad was gesteld.

D66-raadslid Jelmer Alberts woonde de bewonersavond bij en was verrast door de reacties die hij kreeg. ‘Iedereen die ik sprak was positief over het resultaat. Natuurlijk moeten hier en daar nog wat details worden aangepast, maar dit ontwerp staat als een huis. Toen we dit proces een paar maanden geleden begonnen, stonden de verschillende groepen soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat de bewoners er in goed overleg uit zijn gekomen, is goed nieuws en een absolute topprestatie van de IJburgers.’  


De informatieavond op maandag 16 april in de sporthal van het IJburgcollege

Het stadsdeel werkt het ontwerp verder uit en hoopt het definitieve voorstel in juni of juli van dit jaar aan de stadsdeelraad te kunnen voorleggen. Jelmer Alberts: ‘Uiteindelijk moet er een park liggen waar iedereen tevreden over is. Er is half november vorig jaar door de hele Raad een motie aangenomen waardoor 250.000 euro voor de herinrichting is gereserveerd en dat geld kan nu worden gebruikt om deze plannen te realiseren. De volgende stap is het zoeken van een nieuwe plek voor het Johan Cruijff Court, want de afspraak is dat het JCC voor IJburg behouden blijft.’

De verwachting is dat het vernieuwde Ed Pelsterpark in april 2013 zal worden opgeleverd.

In de media

Parool 17-11-2011: "Oost reserveert 250.000 euro voor Johan Cruyff Court"

17 Nov 2011

Jelmer Alberts, raadslid voor D66: 'Dit geld kan worden besteed om de plannen uit te voeren die binnenkort zullen worden gepresenteerd."

AT5-radionieuws 16-11-2011: Interview over Cruyff Court IJburg

16 Nov 2011

At5 radionieuws 16 11 2011 interview over cruyff court ijburg

De presentator vraagt naar de laatste stand van zaken rond het Johan Cruyff Court op IJburg.

Een directe link naar het item, dat ongeveer vijf minuten duurt:

http://www.salto.nl/streamplayer/ondemand_stads.asp?y=11&m=11&d=16&t=1700&s=1092

AT5 10-11-2011: "D66 maant tot spoed in zaak trapveldje"

11 Nov 2011

At5 10 11 2011 d66 maant tot spoed in zaak trapveldje

D66 Oost wil een snelle oplossing voor de problemen rond het Johan Cruyff Court op IJburg. Om die wens kracht bij te zetten werd een raadsbrede motie ingediend.

Lees meer

PAROOL 10-11-2011: "D66: Los problemen rond Johan Cruyff Court op"

11 Nov 2011

Parool 10 11 2011 d66 los problemen rond johan cruyff court op

Jelmer Alberts: 'Ik heb met verschillende IJburgers gesproken en iedereen wil dat er aan een lange termijn-oplossing wordt gewerkt. Op dit moment is het JCC namelijk niet de verbindende schakel in de buurt die het eigenlijk zou moeten zijn.'

Lees meer